Klacht indienen over spam of misbruik

Het is verboden voor klanten van Van Der Toorn & Geertse om spam te versturen via ons netwerk of om onze diensten te gebruiken in verband met spam, phishing, fraude, hacking en dergelijke illegale zaken.

Wij willen u aanmoedigen om contact met ons op te nemen over alle vormen van misbruik vanaf ons netwerk en diensten. U kunt uw klacht per email sturen naar abuse@vdtg.nl. Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en waar nodig maatregelen treffen.

Stuur bij het melden van email misbruik of spam altijd de volledige email-headers van het spambericht mee. Deze informatie is essentieel voor het instellen van een onderzoek.

Houd er rekening mee dat wij vanwege privacy u niet altijd kunnen meedelen welke actie en maatregelen wij ondernemen tegen de betreffende klant. Ook kan het zijn dat wij tijd nodig hebben voor nader onderzoek of juridisch overleg. Elke klacht wordt namelijk grondig onderzocht en we nemen dergelijke klachten zeker serieus.

Als er sprake is van een misdrijf, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie in uw woonplaats. U kunt ons uw proces-verbaal nummer doorgeven, zodat ook wij deze informatie kunnen gebruiken voor een eventuele aangifte.

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.