Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

Bij het proberen te updaten van Proxmox 5 (Debian 8 gebasseerd) geeft deze de volgende foutmelding:
Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

Dit komt omdat het root certificaat van Letsencrypt verlopen is op 30 september 2021.

De oplossing hiervoor is als volgt:

  1. Open (bijvoorbeeld met nano) /etc/ca-certificates.conf en zet een ! voor /mozilla/DST_Root_CA_X3.crt
  2. update ca-certificates met update-ca-certificates

Bovenstaande werkt alleen mits ca-certificates geinstalleerd staat en /usr/share/ca-certificates/mozilla/ISRG_Root_X1.crt in /etc/ca-certificates.conf zit.