Aanmaken van een container op Proxmox

Via het volgende stappenplan kunt u een container aanmaken op de Willemsoord.NET Proxmox omgeving.

Stap 0:

Ga naar https://pve.willemsoord.net en log in.

Stap 1:

Klik rechtsboven in op Create CT.

Stap 2:

Selecteer de aan jou toegewezen node.
Laat CT ID staan zoals automatisch ingevuld.
Verzin een hostname (moet uniek zijn!) en vul deze in.
Vink unprivileged container uit.
Selecteer de aan jou toegewezen resource pool als deze nog niet automatisch ingevuld is.
Vul 2x een verzonnen wachtwoord in.
Upload indien je dit wilt gebruiken een SSH public key.
Klik op Next.

Stap 3:

Selecteer BIGSTORAGE voor templates.
Kies de template voor de OS die je wilt installeren.
Klik op Next.

Stap 4:

Zet de storage op CEPH2 (snelle SSD storage).
Verander de disk size indien nodig (containers zijn standaard een paar 100MB na installatie).
Klik op Next.

Stap 5:

Verander de Cores naar wens.
Klik op Next.

Stap 6:

Verander het geheugen naar wens (containers gebruiken een tiental MB na installatie).
Zet de Swap op 0!
Klik op Next.

Stap 7:

Vul het aan jou toegewezen VLAN Tag in (13 = openbare netwerk).
Vink de Firewall uit als je een eigen firewall op je container gaat gebruiken.
Zet IPv4 en IPv6 beiden op DHCP (neem contact met de helpdesk op om deze static te maken voor jou container: helpdesk@willemsoord.net of 0850482004).
Klik op Next.

Stap 8:

Vul je eigen DNS domain in als je deze hebt (zoniet of bij geen voorkeur gebruik colo.willemsoord.net).
Vul 10.13.0.1 als DNS server in (dit is onze DNS server waardoor wij caching kunnen doen om de internet lijn minder te belasten).
Klik op Next.

Stap 9:


Vink Start after created aan.Klik op Finish.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Aanmaken van een virtuele machine op Proxmox

Via het volgende stappenplan kunt u een virtuele machine aanmaken op de Willemsoord.NET Proxmox omgeving.

Stap 0:

Ga naar https://pve.willemsoord.net en log in.

Stap 1:

Klik rechtsboven in op Create VM.

Stap 2:

Selecteer de aan jou toegewezen node.
Laat VM ID staan zoals automatisch ingevuld.
Verzin een eigen naam en vul deze in.
Selecteer de aan jou toegewezen resource pool als deze nog niet automatisch ingevuld is.
Klik op Next.

Stap 3:

Selecteer BIGSTORAGE voor ISO’s etc.
Kies de ISO voor de OS die je wilt installeren.
Corrigeer de Guest OS Type en Version indien nodig.
Klik op Next.

Stap 4:

Vink Qemu Agent aan.
Klik op Next.

Stap 5:

Zet de storage op CEPH2 (snelle SSD storage).
Verander de disk size indien nodig.
Klik op Next.

Step 6:


Verander de Cores naar wens.Klik op Next.
Stap 7:

Verander het geheugen naar wens.
Klik op Next.

Stap 8:

Vul het aan jou toegewezen VLAN Tag in (13 = openbare netwerk).
Vink de Firewall uit als je een eigen firewall op je VM gaat gebruiken.
(neem contact met de helpdesk op om je IP adres static te maken: helpdesk@willemsoord.net of 0850482004)
Klik op Next.

Stap 9:

Vink Start after created aan.
Klik op Finish.

Stap 10 (alleen bij installatie Windows!):


Als je Windows gebruikt zul je een extra CD/DVD Drive moeten toevoegen en de virtio-win.iso moeten mounten omdat deze niet standaard in Windows ingebakken zit.

Vragen?

Neem contact met ons op.


Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

Bij het proberen te updaten van Proxmox 5 (Debian 8 gebasseerd) geeft deze de volgende foutmelding:
Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

Dit komt omdat het root certificaat van Letsencrypt verlopen is op 30 september 2021.

De oplossing hiervoor is als volgt:

  1. Open (bijvoorbeeld met nano) /etc/ca-certificates.conf en zet een ! voor /mozilla/DST_Root_CA_X3.crt
  2. update ca-certificates met update-ca-certificates

Bovenstaande werkt alleen mits ca-certificates geinstalleerd staat en /usr/share/ca-certificates/mozilla/ISRG_Root_X1.crt in /etc/ca-certificates.conf zit.