Wat is gijzelsoftware?

Gijzelsoftware, ook wel bekend als ransomware is een vorm van kwaadaardige software die bestanden of hele computersystemen versleutelt en vervolgens losgeld eist om ze weer toegankelijk te maken. Hier zijn enkele specifieke details:

 1. Verspreiding: Ransomware wordt vaak verspreid via geïnfecteerde e-mails, kwaadaardige bijlagen, of via gehackte websites. Zodra het op een systeem is geïnstalleerd, begint het met het versleutelen van bestanden.
 2. Versleuteling: De ransomware gebruikt geavanceerde encryptie-algoritmen om bestanden ontoegankelijk te maken. Slachtoffers kunnen hun bestanden niet openen zonder de juiste sleutel.
 3. Losgeldbrief: Na het versleutelen van bestanden, toont de ransomware een losgeldbrief op het scherm van het slachtoffer. Hierin staat dat de bestanden alleen worden gedecodeerd als het slachtoffer een bepaald bedrag in cryptocurrency betaalt aan de aanvaller.
 4. Betaling in cryptocurrency: De aanvallers vragen vaak om betaling in Bitcoin of andere cryptocurrencies, omdat dit anoniem en moeilijk te traceren is.
 5. Gevolgen: Als slachtoffers niet betalen, kunnen ze permanent toegang verliezen tot hun bestanden. Zelfs als ze betalen, is er geen garantie dat de aanvallers de bestanden daadwerkelijk zullen decoderen.
 6. Preventie: Om ransomware te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig back-ups te maken van belangrijke bestanden, voorzichtig te zijn met e-mails van onbekende afzenders en up-to-date beveiligingssoftware te gebruiken.

Deze tekst is gegenereerd met Microsoft Copilot, om u te laten zien wat de mogelijkheden hiervan zijn!

Vragen?

Neem dan contact met ons op.

Wat is een besturingssysteem?

Een besturingssysteem (ook wel bekend als OS of Operating System) is het belangrijkste softwareprogramma dat op uw computer, laptop, smartphone of tablet draait. Het fungeert als de brug tussen de hardware van uw apparaat en de software die u gebruikt. Hier zijn enkele kernfuncties en taken van een besturingssysteem:

 • Beheer van hardware en drivers: Het besturingssysteem communiceert met de hardware van het apparaat, zoals de processor, het geheugen en de harde schijf. Het zorgt ervoor dat alle componenten correct functioneren en dat de juiste stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd.
 • Beheer van processen en multitasking: Het verdeelt de processortijd en het geheugen tussen verschillende programma’s en apps, zodat u meerdere taken tegelijkertijd kunt uitvoeren en soepel kunt schakelen tussen verschillende programma’s.
 • Bestandssysteem en opslagbeheer: Het organiseert en beheert de opslag van bestanden en gegevens op uw apparaat, zodat u bestanden kunt maken, openen, bewerken en opslaan op de juiste locatie.
 • Gebruikersinterface en toegankelijkheid: Het biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee u met uw apparaat kunt werken, zoals een grafische gebruikersinterface (GUI) met pictogrammen en vensters, of een opdrachtregelinterface (CLI) waarmee u commando’s kunt typen.

Deze tekst is gegenereerd met Microsoft Copilot, om u te laten zien wat de mogelijkheden hiervan zijn!

Vragen?

Neem dan contact met ons op.

Wat is End-of-Life (EOL)?

End-of-Life verwijst naar het moment waarop een product volgens de fabrikant het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt. Dit kan van toepassing zijn op verschillende soorten producten, zoals elektronica, software of industriële machines. Laten we eens dieper ingaan op wat dit betekent:

 1. Productlevenscyclus: Elk product heeft een levenscyclus, vanaf het moment van introductie tot het einde van de productie. Gedurende deze cyclus wordt het product verkocht, ondersteund en mogelijk verbeterd met nieuwe versies. EOL markeert het einde van deze cyclus.
 2. Geen verkoop of promotie: Zodra een product EOL bereikt, wordt het niet langer actief verkocht of gepromoot door de fabrikant. Dit betekent dat het niet meer beschikbaar is voor aankoop.
 3. Geen actieve ondersteuning: Na EOL stopt ook de officiële ondersteuning voor het product. Dit betekent dat er geen nieuwe updates, patches of reparaties meer worden uitgevoerd door de fabrikant.
 4. Gevolgen voor gebruikers: Voor bezitters van het product kan EOL belangrijk zijn. Als u bijvoorbeeld een smartphone hebt waarvan de EOL is bereikt, kunt u geen officiële ondersteuning meer verwachten. Dit kan invloed hebben op beveiligingsupdates, functionaliteit en compatibiliteit met nieuwe software.
 5. Software EOL: In de softwarewereld betekent EOL dat een programma niet langer wordt onderhouden of doorontwikkeld. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid en bruikbaarheid van de software.

Kortom, End-of-Life markeert het einde van de levensduur van een product en heeft gevolgen voor zowel consumenten als bedrijven. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van EOL-datum voor producten die u gebruikt.

Deze tekst is gegenereerd met Microsoft Copilot, om u te laten zien wat de mogelijkheden hiervan zijn!

Lijst met End-of-Life producten die wij verkopen/verkochten

Vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat is phising?

Phishing is een vorm van online fraude waarbij criminelen proberen om gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Het woord “phishing” komt van het Engelse woord “fishing,” wat “hengelen” betekent. Net zoals een visser met een hengel probeert te vissen, proberen deze criminelen gegevens te “hengelen” van nietsvermoedende slachtoffers.

Hoe werkt phishing? Hier zijn de stappen:

 1. Frauduleuze communicatie: Phishing begint met een frauduleuze e-mail, sms of ander bericht. Dit bericht lijkt afkomstig te zijn van een betrouwbare afzender, zoals een bank, overheidsinstelling of bedrijf.
 2. Lokken van slachtoffer: Het slachtoffer wordt overgehaald om vertrouwelijke informatie te verstrekken. Dit gebeurt vaak via een vervalste website. De criminelen proberen het slachtoffer te laten geloven dat ze bijvoorbeeld hun inloggegevens moeten bijwerken of een betaling moeten doen.
 3. Malware: Soms wordt ook malware (schadelijke software) gedownload naar de computer van het slachtoffer. Dit kan leiden tot verdere inbreuk op de privacy of financiële schade.

Hoe kunt u phishing herkennen en uzelf beschermen?

 • Wees voorzichtig met links: Klik nooit zomaar op links in e-mails of berichten, vooral als u twijfelt over de afzender. Controleer altijd het webadres voordat u ergens op klikt.
 • Controleer de afzender: Als u een verdachte e-mail ontvangt, controleer dan de afzender. Bel bij twijfel de vermeende afzender om te verifiëren of het bericht legitiem is.
 • Gebruik betrouwbare bronnen: Raadpleeg websites zoals de Fraudehelpdesk of andere betrouwbare bronnen om te controleren of een e-mail of bericht als phishing bekendstaat.

Onthoud dat phishing een serieuze bedreiging is. Wees alert en bescherm uw persoonlijke gegevens!

Deze tekst is gegenereerd met Microsoft Copilot, om u te laten zien wat de mogelijkheden hiervan zijn!

Phising voorbeelden

Bekijk enkele phising voorbeelden op: https://vdtg.nl/phising

Vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

What is a LAN Party?

 • LAN Party: A LAN party is a gathering of computer enthusiasts who connect their computers to a Local Area Network (LAN) in their free time, which connects the computers together.
 • Essentials: Each visitor to the LAN party brings their own computer with monitor or a laptop and other accessories; a network cable to connect the computer to the network is also part of the basic equipment.
 • Duration: LAN parties often last a weekend, but shorter and longer ones exist. They originated in the 1990s when networking equipment became affordable for consumers.
 • Main Activities: The main activity at a LAN party is playing computer games with two or more people, made possible by the network that connects the computers. Sometimes this is done in an organized form, such as a competition with prizes to be won.

This text was generated with Microsoft Copilot to show you the possibilities.

We organize a LAN Party 4 times a year, subject to change, in the first weekend of February, May, August, and November.
For more information, please contact us, or register at https://helderselanparty.nl

Gedragscode voor Veilig Gebruik van ICT-Middelen en Persoonsgegevens


Inleiding

Deze gedragscode beschrijft de regels en richtlijnen die medewerkers van ons bedrijf dienen te volgen bij het gebruik van ICT-middelen en het omgaan met persoonsgegevens. Door deze gedragscode te volgen, dragen we bij aan een veilige en verantwoorde omgeving voor onze organisatie en haar gegevens.

Algemene Verplichtingen

 1. Vertrouwelijkheid: We behandelen alle bedrijfsinformatie en persoonsgegevens vertrouwelijk. Dit geldt zowel tijdens als na werktijd.
 2. Beveiliging: We nemen passende maatregelen om de beveiliging van onze ICT-middelen te waarborgen. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, het vergrendelen van apparaten en het melden van beveiligingsincidenten.
 3. Gebruik van Persoonsgegevens: We verwerken persoonsgegevens alleen voor legitieme zakelijke doeleinden en volgens de geldende wet- en regelgeving.
 4. Internetgebruik: We gebruiken internet en e-mail op een verantwoorde manier en vermijden het bezoeken van ongepaste websites.
 5. Eigen Apparaten: Het gebruik van persoonlijke apparaten (zoals smartphones en tablets) op het bedrijfsnetwerk is alleen toegestaan als dit veilig gebeurt.

Specifieke Richtlijnen

 1. E-mailgebruik:
  • We openen geen verdachte e-mails of bijlagen.
  • We delen geen vertrouwelijke informatie via e-mail zonder versleuteling.
 2. Toegang tot Systemen:
  • We gebruiken alleen systemen en applicaties waarvoor we geautoriseerd zijn.
  • We delen geen inloggegevens met anderen.
 3. Datalekken en Incidenten:
  • We melden alle beveiligingsincidenten en datalekken onmiddellijk aan de IT-afdeling.
  • We volgen de interne procedures voor het omgaan met dergelijke incidenten.
 4. Sociale Media:
  • We respecteren de bedrijfsrichtlijnen met betrekking tot sociale media.
  • We vermijden het plaatsen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie op sociale platforms.

Ondertekening

Door deze gedragscode te volgen, dragen we bij aan een veilige en verantwoorde werkomgeving. We erkennen dat het naleven van deze regels essentieel is voor de bescherming van onze organisatie en haar gegevens.


Let op: Deze gedragscode is een voorbeeld en moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en context van uw bedrijf. Zorg ervoor dat u de relevante onderdelen opneemt en de gedragscode afstemt op de geldende wet- en regelgeving.

Wat is een LAN Party?

Een LAN-party is een bijeenkomst van computerliefhebbers die in hun vrije tijd hun computers op een Local Area Network (LAN) aansluiten, dat de computers met elkaar verbindt. Iedere bezoeker van de LAN-party neemt zijn eigen computer met monitor of een laptop en andere toebehoren mee; ook een netwerkkabel om de computer op het netwerk aan te sluiten hoort bij de basisuitrusting. LAN-party’s duren vaak een weekend lang, maar ook kortere en langere bestaan. Ze zijn ontstaan in de jaren negentig, toen netwerkapparatuur betaalbaar werd voor consumenten.

De belangrijkste activiteit op een LAN-party is het spelen van computerspellen met twee of meer personen, dit is mogelijk door het netwerk dat de computers verbindt. Soms gebeurt dit in georganiseerde vorm, zoals een competitie waarbij prijzen te winnen zijn. Bij de grote LAN-party’s is de competitie het belangrijkst. Op LAN-party’s komen sommige bezoekers niet alleen om te ‘gamen’, maar ook om ideeën uit te wisselen over uiteraard de computer. Liefhebbers van Casemodden verzamelen zich ook vaak op LAN-party’s. Vooral bij outdoor LAN-party’s, zoals CampZone en Megabit, waarbij het computeren wordt gecombineerd met kamperen, is het sociale aspect vaak belangrijk en komen veel bezoekers meer voor de gezelligheid dan voor het spel.

Technisch gezien wordt een LAN-party veelal door vrijwilligers georganiseerd. Deze vrijwilligers zijn zelf ook liefhebbers van en deelnemers aan de LAN-party. Een aantal diensten en producten wordt soms door derden verzorgd, zoals beveiligingspersoneel, specifieke netwerkapparatuur en eventueel de huur van een geschikte locatie. Veel populaire LAN-party’s worden zonder winstoogmerk georganiseerd.

Er zijn twee gangbare manieren om een LAN-party op te zetten:

 1. Kleinere LAN-party’s: Hierbij worden een of meer switches opgesteld waar de computers met behulp van UTP-kabels op worden aangesloten. Als meerdere switches nodig zijn, worden ze door middel van glasvezel of UTP met elkaar verbonden, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren.
 2. Grotere LAN-party’s: Hier wordt een centraal punt in het netwerk gecreëerd door het plaatsen van een of meer krachtige ‘core’-switches (ook wel de backbone genoemd). Secundaire switches worden met glasvezel of UTP op deze core-switches aangesloten om zo één groot netwerk te creëren.

Deze tekst is gegenereerd met Microsoft Copilot, om u te laten zien wat de mogelijkheden hiervan zijn!

Wij organiseren 4x per jaar, onder voorbehoud, in het eerste weekend van Februari, Mei, Augustus en November een LAN Party.
Voor meer informatie neem contact met ons op, inschrijven kan op helderselanparty.nl.

Klacht indienen over spam of misbruik

Het is verboden voor klanten van Van Der Toorn & Geertse om spam te versturen via ons netwerk of om onze diensten te gebruiken in verband met spam, phishing, fraude, hacking en dergelijke illegale zaken.

Wij willen u aanmoedigen om contact met ons op te nemen over alle vormen van misbruik vanaf ons netwerk en diensten. U kunt uw klacht per email sturen naar abuse@vdtg.nl. Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en waar nodig maatregelen treffen.

Stuur bij het melden van email misbruik of spam altijd de volledige email-headers van het spambericht mee. Deze informatie is essentieel voor het instellen van een onderzoek.

Houd er rekening mee dat wij vanwege privacy u niet altijd kunnen meedelen welke actie en maatregelen wij ondernemen tegen de betreffende klant. Ook kan het zijn dat wij tijd nodig hebben voor nader onderzoek of juridisch overleg. Elke klacht wordt namelijk grondig onderzocht en we nemen dergelijke klachten zeker serieus.

Als er sprake is van een misdrijf, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie in uw woonplaats. U kunt ons uw proces-verbaal nummer doorgeven, zodat ook wij deze informatie kunnen gebruiken voor een eventuele aangifte.

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.